Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία


ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 4

ECTS (συνολικά): 120


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Προσφέρεται χωρίς δίδακτρα

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ: Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Κρήτης


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 20

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Θετικές Επιστήμες

Τεχνολογικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: bervan@uoc.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2810394402

ΦΑΞ: 2810394404

Αποστολή e-mail

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής στη Βιολογία, τη Χημεία ή σε συγγενές αντικείμενο (Ιατρική, Φαρμακευτική, Γεωπονία, Φυσική κ.λπ.), καθώς επίσης και πτυχιούχοι τμημάτων ΑΤΕΙ συναφών ειδικοτήτων.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Πρωτεϊνες Ενζυμική Βιοτεχνολογία Κρυσταλλογραφία Ανοσολογία Βιοχημεία Πρωτεϊνών

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Επικοινωνία - Τεχνική υποστήριξη: masters@studyingreece.edu.gr