ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ


ΙΔΡΥΜΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 4

ECTS (συνολικά): 120


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3600

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΑΘΗΝΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ: ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 40

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Επιστήμες Υγείας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: mscmed@med.uoa.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 7286298

ΦΑΞ: mrriga@med.uoa.gr

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: α) πτυχιούχοι Ιατρικής, Βιολογίας, Βιοχημείας της ημεδαπής καθώς και πτυχιούχοι αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής,
β) πτυχιούχοι λοιπών συναφών τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,
γ) πτυχιούχοι του Τμήματος Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή άλλων συναφών ΑΕΙ και Τμημάτων άλλων ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΕΡΕΥΝΑ, ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ

ΣΧΟΛΙΑ: Σκοπός του ΔΠΜΣ είνια να προάγει την εις βάθος εκπαίδευση και έρευνα σε θέματα της γυναικείας αναπαραγωγής και της ενδοκρινολογίας μέσω της διαδικασίας επιμόρφωσης από ειδικούς βασικής και κλινικής έρευνας. Το επιστημονικό αντικείμενο της γυναικείας αναπαραγωγής έχει έντονα διευρυνθεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Αποτελεί αντικείμενο ενδιαφέροντος για πολλές διαφορετικές ειδικότητες της ιατρικής (μαιευτική/ γυναικολογία, ενδοκρινολογία, νεογνολογία, μαιευτική ιατρική παθολογική ανατομία, κ.λ.π.) καθώς και συναφείς επιστήμες (βιοχημεία, βιολογία, μαιευτική, κ.λ.π.) Στον ελληνικό πανεπιστημιακό χώρο Στον ελληνικό πανεπιστημιακό χώρο δεν υπάρχει, εξ όσων γνωρίζουμε, άλλο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που να συγκεράζει όλο το επιστημονικό περιεχόμενο της γυναικείας αναπαραγωγής απευθυνόμενο σε όλες αυτές τις διαφορετικές ειδικότητες και επιστήμες. Με αυτό τον τρόπο το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. προετοιμάζει επιστήμονες για ακαδημαϊκό έργο δίνοντάς τους τις βάσεις για την επιτέλεση αυτόνομου ερευνητικού έργου, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τις συνέργειες μεταξύ των διαφορετικών ειδικοτήτων και επιστημών προς όφελος του γνωστικού ερευνητικού αντικειμένου που υπηρετεί. Τί προσφέρει
-Αναγνωρισμένο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή».
-Δυνατότητα εκπόνησης ερευνητικών εργασιών υψηλού επιπέδου και δημοσιεύσιμων σε αγγλόφωνα επιστημονικά περιοδικά.
-Ετήσια χορήγηση υποτροφίας με το τέλος του τρίτου εξαμήνου (προκήρυξη μέχρι δύο θέσεων και διαδικασία συνέντευξης), προκειμένου για την εκπόνηση διπλωματικής ερευνητικής εργασίας σε αντίστοιχα συνεργαζόμενα πανεπιστημιακά τμήματα του εξωτερικού, κατόπιν προ-συνεννόησης των δύο τμημάτων.
-Δυνατότητα παρακολούθησης όλων των θεωρητικών μαθημάτων, με μορφή webinar, για τους «απομακρυσμένους» φοιτητές.
-Δυνατότητα παρακολούθησης, με μορφή webinar, μαθημάτων από καταξιωμένους ειδικούς διδάσκοντες σε ξένα αντίστοιχα Πανεπιστημιακά Τμήματα της Ευρώπης και των ΗΠΑ.
-Συνεχή επιστημονική ενημέρωση σε θέματα Γυναικείας Αναπαραγωγής και Ενδοκρινολογίας από τον ιστοχώρο μας: ανάρτηση Σεμιναρίων, Ημερίδων που διοργανώνει το Π.Μ.Σ. ετησίως (κάθε Νοέμβριο και Μάιο), συναφών Συνεδρίων κ.ά.).

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk