ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΕΧΝΗΣ


ΙΔΡΥΜΑ: ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 4

ECTS (συνολικά): 120


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Προσφέρεται χωρίς δίδακτρα

ΔΕΝ προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΑΘΗΝΑ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 12

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Τέχνες

Τεχνολογικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: masters.tet@asfa.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 3897105

ΦΑΞ: 210 3801298

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΜΟΤΑΓΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ. ΚΑΤ΄ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΙΣΑΧΘΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΒΙΝΤΕΟΤΕΧΝΗ, ΔΙΑΔΡΑΣΗ, ΗΧΟΣ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΧΟΛΙΑ: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ, ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk