ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (Μ.Ε.Τ.)


ΙΔΡΥΜΑ: ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 4

ECTS (συνολικά): 120


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Προσφέρεται χωρίς δίδακτρα

ΔΕΝ προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΑΘΗΝΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ: ΟΧΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΙΔΡΥΜΑ: ΟΧΙ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 10

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Τέχνες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: masters.tet@asfa.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 3897105

ΦΑΞ: 210 3801298

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. ΣΥΝΑΦΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ Ή ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΙΣΟΤΙΜΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3685/2008 Ή Ν.3328/2005 (Α΄ 80)

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ, ΓΛΥΠΤΙΚΗ, ΘΕΩΡΙΑ
ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΣΧΟΛΙΑ: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΣ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk