ΔΙΕΘΝΕΙΣ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ


ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 2

ECTS (συνολικά): 75


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 5000

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΠΕΙΡΑΙΑΣ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 50

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

Προσφέρεται δυνατότητα μερικής φοίτησης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (εξάμηνα): 3

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Κοινωνικές Επιστήμες

Πολιτικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: des-secr@unipi.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2104142394

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΑΕΙ/ΤΕΙ

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΊ ΘΕΣΜΟΙ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

ΣΧΟΛΙΑ: Οι απόφοιτοι του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών μπορούν να απασχοληθούν ως στελέχη των οργάνων της Ε.Ε. , του Διπλωματικού Σώματος και γενικότερα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης των ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών, των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα εντός και εκτός Ελλάδος καθώς και των επιστημονικών ινστιτούτων και των ερευνητικών κέντρων της Ελλάδος και του εξωτερικού επί Ευρωπαϊκών και Διεθνών θεμάτων.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk