Συμβουλευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία


ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση/ Σχολική Συμβουλευτική

2. Συμβουλευτική στην Ψυχική Υγεία

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 4

ECTS (συνολικά): 150


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 7500

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΒΟΛΟΣ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 50

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Συνδυασμός εξέτασης και αξιολόγησης φακέλου

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Κοινωνικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: msc.counselling@uth.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2421074831

ΦΑΞ: 2421074831

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 1. Απόφοιτοι ΑΕΙ Ανθρωπιστικών / Κοινωνικών Επιστημών
2. Απόφοιτοι ΑΕΙ/ ΤΕΙ Επιστημών Υγείας
3. Απόφοιτοι & άλλων Τμημάτων (κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος)

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Συμβουλευτική Ψυχολογία, Συμβουλευτική, Ειδική Αγωγή, Ψυχική Υγεία, Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk