ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ


ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ: ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 3

ECTS (συνολικά): 90


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 900

ΔΕΝ προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΥΤΙΛΗΝΗ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 10

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης & Εξ Αποστάσεως

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Επιστήμες Περιβάλλοντος

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: secr-marine@aegean.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2251036806

ΦΑΞ: 2251036809

Αποστολή e-mail

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Πτυχιούχοι Τμημάτων Επιστημών της Θάλασσας, Περιβάλλοντος, Ωκεανογραφίας, Θαλάσσιας Βιολογίας, Θαλάσσιων Βιοεπιστημών, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Γεωλογίας ή άλλων συναφών γνωστικών αντικειμένων Πανεπιστημίων καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Μηχανικών της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ωκεανογραφία, Θαλάσσιες βιοεπιστήμες, Θαλάσσια βιολογία, Θαλάσσια οικολογία, Αλιευτική Βιολογία, Θαλάσσιες Επιστήμες, Θαλάσσια Γεωλογία, Θαλάσσια Χημεία, Φυσική Ωκεανογραφία, Χημική Ωκεανογραφία, Βιολογική Ωκεανογραφία, Κλιματική αλλαγή, Θαλάσσια Θηλαστικά, Ιχθυολογία, Θαλάσσια μικροβιολογία, Μέθοδοι δειγματοληψίας, Θαλάσσια ιζηματολογία, Θαλάσσια τηλεοπισκόπιση, Ιχθυοκαλλιέργειες, Ασθένειες ιχθύων, Περιβαλλοντική χημεία, Παράκτια μηχανική, Θαλάσσια ρύπανση, Επιστημονική κατάδυση, Θαλάσσια έρευνα, Θαλάσσιοι Πόροι

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Επικοινωνία - Τεχνική υποστήριξη: masters@studyingreece.edu.gr