Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή Εκπαίδευση και Αποκατάσταση


ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Ειδικεύσεις:
1. ΗΠΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
2. ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
3. ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 4

ECTS (συνολικά): 120


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4500

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 90

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Επιστήμες της Αγωγής

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: metekpe@uom.edu.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310891605

ΦΑΞ: 6987400751

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 1.ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2. ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 3. ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Ι.ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ΩΣ ΙΣΟΤΙΜΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ 4. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε., ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες, Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, Νοητική Αναπηρία, Προβλήματα Όρασης, Ειδική Αγωγή, Επιστήμες της Αγωγής,

ΣΧΟΛΙΑ: Οι αποφοιτοι μπορουν να εργαστούν σε μονάδες ειδικής αγωγής

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk