Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτική των Μαθηματικών


ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. Μαθηματική Εκπαίδευση Α΄ Ηλικιακού κύκου (5-12 χρόνων)
2. Μαθηματική Εκπαίδευση Β΄ Ηλικιακού κύκου (13-18 χρόνων)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 3

ECTS (συνολικά): 90


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2400

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΦΛΩΡΙΝΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ: Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Παιδαγωγική Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΙΔΡΥΜΑ: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 40

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης & Εξ Αποστάσεως

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Παιδαγωγικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: lmelissas@uowm.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2385055111

ΦΑΞ: 2385055128

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων με προσανατολισμό στις επιστήμες Προσχολικής και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Μαθηματικών Σπουδών της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Διδακτική των Μαθηματικών (ΔτΜ)
Ιστορία και επιστημολογία των Μαθηματικών και της ΔτΜ
Μαθητές με δυσκολίες στα Μαθηματικά
Χρήση της τεχνολογίας στη ΔτΜ

ΣΧΟΛΙΑ: Στόχος του μεταπτυχιακού αυτού είναι να αποτελέσει ένα επιστημονικό και ερευνητικό κέντρο στο χώρο της Βόρειας Ελλάδας, με κέντρο τη Θεσσαλονίκη, που θα συμβάλει στον εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη της Μαθηματικής Εκπαίδευσης.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk