ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ


ΙΔΡΥΜΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 6

ECTS (συνολικά): 180


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2000

ΔΕΝ προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΑΘΗΝΑ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 4

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Συνδυασμός εξέτασης και αξιολόγησης φακέλου

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης & Εξ Αποστάσεως

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Επιστήμες Υγείας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: vanag@dent.uoa.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2107461120, 2107461309

ΦΑΞ: 2107461187

Αποστολή e-mail

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Κάτοχοι τίτλου Α΄κύκλου σπουδών των Τμημάτων Οδοντιατρικής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ορθοδοντική

ΣΧΟΛΙΑ: Σκοπός του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση μεταπτυχιακών φοιτητών στο γνωστικό αντικείμενο της Ορθοδοντικής και στην έρευνα, ώστε να παρέχουν υψηλού επιπέδου κλινικές υπηρεσίες και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της Ορθοδοντικής επιστήμης μέσω έρευνας και διδασκαλίας. Το Π.Μ.Σ. στοχεύει στην παροχή των απαραίτητων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων που θα καταστήσουν τον μεταπτυχιακό φοιτητή ικανό: 1. Να θέτει ορθή διάγνωση αναλύοντας, εκτιμώντας και συνθέτοντας τα στοιχεία των διαφόρων λειτουργικών και μορφολογικών προβλημάτων της κλινικής Ορθοδοντικής. 2. Να διαμορφώνει, σε όλα τα επί μέρους στάδια, το καταλληλότερο σχέδιο θεραπείας, για κάθε περίπτωση, να το τεκμηριώνει και να το εφαρμόζει επιτυχώς, εκτιμώντας όλες τις εμπλεκόμενες βιολογικές παραμέτρους και συνεργαζόμενος με όποιες άλλες ειδικότητες απαιτούνται, και για ειδικούς ασθενείς. 3. Να αξιολογεί κριτικά τη σχετική βιβλιογραφία και να σχεδιάζει και να διεξάγει έρευνα στον ευρύτερο χώρο της Ορθοδοντικής.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Επικοινωνία - Τεχνική υποστήριξη: masters@studyingreece.edu.gr