Οδηγίες υποβολής αιτήματος

Η διαδικασία υποβολής αιτήματος επεξεργασίας ΠΜΣ είναι αυτοματοποιημένη και απαιτεί τα παρακάτω συγκεκριμένα βήματα

 1. Αναζητάτε μέσω των φίλτρων ή της αναζήτησης κειμένου και εντοπίζετε το ΠΜΣ που σας αφορά και επιλέγετε προβολή.

  Εικόνα 1Αναζήτηση ΠΜΣ

  Εικόνα 2Προβολή ΠΜΣ

 2. Από τη σελίδα προβολής των πληροφοριών του ΠΜΣ αντιγράφετε (δεξί κλικ και αντιγραφή/copy ή ctrl + c) το σύνδεσμο (URL) από τη μπάρα διευθύνσεων (address bar)

  Εικόνα 3Αντιγραφή συνδέσμου ΠΜΣ

 3. Εισάγετε / Επικολλήστε το σύνδεσμο (URL) που αντιγράψατε από τη σελίδα εμφάνισης του ΠΜΣ στο πεδίο παρακάτω. (Δεξί κλικ εντός του πεδίου και επικόλληση/paste ή ctrl + v)

  Εικόνα 4Επικόληση συνδέσμου ΠΜΣ

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο σύνδεσμος που πρέπει να εισάγετε δεν είναι η ιστοσελίδα του ΠΜΣ ή του τμήματος.

  Είναι αποκλειστικά και μόνο η διεύθυνση της σελίδας όπου εμφανίζεται το ΠΜΣ στην πλατφόρμα.

  Tip: Ο σύνδεσμος θα πρέπει να είναι της μορφής του παραδείγματος εντός του πεδίου εισαγωγής.
 4. Κάνετε κλικ στο κουμπί υποβολλή αιτήματος.

 5. Στο email που έχει δηλωθεί ως email γραμματείας, θα σταλεί ειδικός σύνδεσμος. Επομένως θα πρέπει να έχετε πρόσβαση στο συγκεκριμένο λογαριασμό email

 6. Ακολουθώντας το σύνδεσμο που στάλθηκε θα μεταφερθείτε στη σελίδα επεξεργασίας του συγκεκριμένου ΠΜΣ.

  Αφού ελέγξετε όλες τις πληροφορίες και πραγματοποιήσετε τις απαιτούμενες διορθώσεις, κάντε κλικ στο checkbox «Δηλώνω ότι οι πληροφορίες είναι ορθές», όπως φαίνεται στην εικόνα 5. Ακόμα και αν δεν απαιτούνται διορθώσεις θα πρέπει να επιλέξετε το συγκεκριμένο checkbox και να πατήσετε αποθήκευση.

  Εικόνα 5Επεξεργασία ΠΜΣ

 7. Επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε ΠΜΣ το οποίο σας αφορά και επιθυμείτε επεξεργασία των πληροφοριών του.

Βίντεο οδηγιών
Αίτημα επεξεργασία ΠΜΣ
Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk