Η βάση δεδομένων των ΠΜΣ ενημερώνεται με τα νέα προγράμματα, μετά την αλλαγή της σχετικής νομοθεσίας και θα είναι διαθέσιμη σύντομα